• ქართული
  • English

Welder's suit

ალუმინიზირებული ბახილი
GAL3000

Aluminized Shoe Protector

ალუმინიზირებული ხელთათმანი
GAG3000

Aluminized Gloves

ალუმინიზირებული ზედა-ქვედა
AJT3000

Aluminized Garment Set

შემდუღებლის ზედა-ქვედა
GIS4500

Welding Protective Clothing

შემდუღებლის ზედა-ქვედა
05078

Welding Protective Clothing

შემდუღებლის ზედა-ქვედა
01565

Welding Protective Clothing

© 2023 M2M - ყველა უფლება დაცულია