fbpx
  • ქართული
  • English

პოლიპროპილენი

ნახევარსახის ნიღაბი-რესპირატორი
8005002-3M

ნახევარსახის ნიღაბი-რესპირატორი

ნახევარსახის რესპირატორი
8002111

ნახევარსახის რესპირატორი

AVIVA40 ნახევარსახის რესპირატორი
8005001

AVIVA40 ნახევარსახის რესპირატორი

კომბინიზონი ქიმიური დაცვით
4570

კომბინიზონი ქიმიური დაცვით

ერთჯერადი კომბინიზონი
42203

ერთჯერადი კომბინიზონი

ერთჯერადი კომბინიზონი
42103

ერთჯერადი კომბინიზონი

ერთჯერადი კომბინიზონი
G1000

ერთჯერადი კომბინიზონი

თავის ჩაჩი
MB1213

თავის ჩაჩი

პლასტმასის ჯაჭვი
UT3110-200

პლასტმასის ჯაჭვი 200მ.

ქიმიური კომბინიზონი
44445

ქიმიური კომბინიზონი

საგზაო ნიშანი ცარიელი ოთხკუთხა დაფა
UT4050

საგზაო ნიშანი – ცარიელი ოთხკუთხა დაფა

საგზაო ნიშანი საგზაო სამუშაოები
UT2807

საგზაო ნიშანი – საგზაო სამუშაოები

საგზაო ნიშანი საფრთხე
UT2805

საგზაო ნიშანი – საფრთხე

საგზაო ნიშანი - გზის შევიწროვება ორივე მხრიდან
UT2801

საგზაო ნიშანი – გზის შევიწროვება ორივე მხრიდან

საგზაო ნიშანი - გზის შევიწროვება მარცხნიდან
UT2803

საგზაო ნიშანი – გზის შევიწროვება მარცხნიდან

საგზაო ნიშანი - გზის შევიწროვება მარჯვნიდან
UT2802

საგზაო ნიშანი – გზის შევიწროვება მარჯვნიდან

საგზაო ნიშანი - ცარიელი სამკუთხა დაფა
UT2800

საგზაო ნიშანი – ცარიელი სამკუთხა დაფა

საგზაო ნიშანი - ცარიელი მრგვალი დაფა
UT2900

საგზაო ნიშანი – ცარიელი მრგვალი დაფა

საგზაო ნიშანი - გასწრება აკრძალულია
UT2906

საგზაო ნიშანი – გასწრება აკრძალულია

საგზაო ნიშანი - სიჩქარის შეზღუდვა
UT2908

საგზაო ნიშანი – სიჩქარის შეზღუდვა 50 კმ/სთ

© 2024 M2M - ყველა უფლება დაცულია